sugar cane


sugar cane
  Kō.
  See bagasse and sayings kea3, pūkō.
    Clump of sugar cane, pū kō.
    Cane leaf, lau kō, lau'ō, lākō, lā'ō.
    Sugar-cane tassel, kīlepalepa kō.
    Sugar-cane stem and tassel, pua kō.
    Cane growing along a border, pae kō.
    Sugar-cane refuse, kō 'aina, laina.
    Sugar cane held up with sticks, pū kō ko'o, pū ko'o.
    Sugar canes used in medicine: kō kea, kō honua 'ula, 'ainakea (pū kea) manulele.
    Canes used in love magic: manulele, papa'a, pilimai, laukona.
    Other canes (alternate names are in parentheses); 'aina kea, 'aina kea melemele, 'akilolo, 'akilolo 'ula'ula (nānahu, red mutant), 'akoki, 'ala'ihi, 'āwela (pua'ole), 'āwela melemele (pua'ole), 'āweoweo, halāli'i, hinahina, hou, 'ili'ōpua, kāni'o, kauila, kea (kō kea), kihe, kōaki, kō Pākē, kō Palani, lahaina (kenikeni), lahi, lahi kahakaha 'ākala, lauloa, lehu, māikoiko (kō 'ele'ele), māikoiko kahakaha, maka'ā, manini, mā'ohe'ohe, mīkokoi, moano, nika, 'ōhi'a, 'oliana, opukea, pa'apa'a (ho'opa'apa'a), pailolo, pakaiea, pakaweli, pakē, piliko'a, pōhina, puahala, uahi-a-Pele (na'aukake), 'uala, 'uala lehu, uhu, 'ula'ula, ule'ohi'u ('āwela melemele, uluhui), wai'ōhi'a, wehe hala (wehewehe hala).

English-Hawaiian dictionary. 2015.

Look at other dictionaries:

  • Sugar cane — Sugar Sug ar, n. [OE. sugre, F. sucre (cf. It. zucchero, Sp. az[ u]car), fr. Ar. sukkar, assukkar, fr. Skr. [,c]arkar[=a] sugar, gravel; cf. Per. shakar. Cf. {Saccharine}, {Sucrose}.] 1. A sweet white (or brownish yellow) crystalline substance,… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • sugar cane — n. a very tall, perennial, tropical grass (Saccharum officinarum) cultivated as the main source of sugar * * * …   Universalium

  • sugar cane — sugar ,cane noun count or uncount a tall tropical plant with thick stems that is used for producing sugar …   Usage of the words and phrases in modern English

  • sugar cane — ► NOUN ▪ a tropical grass with tall stout stems from which sugar is extracted …   English terms dictionary

  • sugar cane — n. a very tall, perennial, tropical grass (Saccharum officinarum) cultivated as the main source of sugar …   English World dictionary

  • sugar cane — noun 1. juicy canes whose sap is a source of molasses and commercial sugar; fresh canes are sometimes chewed for the juice • Syn: ↑sugarcane • Hypernyms: ↑cane • Part Holonyms: ↑sugarcane, ↑Saccharum officinarum 2. tall trop …   Useful english dictionary

  • sugar cane — UK / US noun [countable/uncountable] Word forms sugar cane : singular sugar cane plural sugar canes a tall tropical plant with thick stems that is used for producing sugar …   English dictionary

  • sugar cane — also sugarcane N UNCOUNT Sugar cane is a tall tropical plant. It is grown for the sugar that can be obtained from its thick stems …   English dictionary

  • sugar cane — noun A tropical grass of the genus Saccharum (especially the species Saccharum officinarum) having stout, fibrous, jointed stalks, the sap of which is a source of sugar …   Wiktionary

  • sugar cane — sub tropical plant used to produce sugar …   English contemporary dictionary